Hajnická 12

1.ročník cyklistického vytrvalostního závodu na podporu handicapovaných sportovců

 

Pořádá nezisková organizace NOBILIS VITAE, z.ú. – UŠLECHTILÝ ŽIVOT.

 

Za podpory Obce Hajnice.
Akce se koná 20.7. 2019 od 8 – 20 hodin.
Jede se okruh 11 km 200 m.
Smyslem závodu je:

Ujet co nejvíce km za 12 hodin.

Propagovat handicapované sportovce.

Ukázat, že i s tělesným postižením je možné podávat sportovní výkony.

Poměření sportovních výkonů zdravých a handicapovaných sportovců

Zajištění finanční podpory na nákup sportovního vybavení pro tyto handicapované sportovce.

PODMÍNKY ZÁVODU:

KAŽDÝ ÚČASTNÍK ZÁVODU JEDE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.

ZA PLNÉHO SILNIČNÍHO PROVOZU.

KAŽDÝ ZÁVODNÍK PO DOBU ZÁVODU MUSÍ MÍT OCHRANOU PŘILBU.

PŘI 1. ROČNÍKU MAXIMÁLNÍ POČET ZÚČASTNĚNÝCH ZÁVODNÍKŮ JE 70.

PREZENTACE PŘÍCHOZÍCH ZÁVODNÍKŮ JE 19. 7. 2019 OD 17 – 20 HODIN V OBCI HAJNICE V RESTAURACI U MALICHA.

ZAHÁJENÍ ZÁVODU A ROZPRAVA JE 20. 7. 2019  V 7 HODIN RÁNO.

START ZÁVODU JE 20. 7. 2019 V 8 HODIN RÁNO.

AKCE POČÍTÁ S JEDINÝM PŘÍJMEM A TÍM JE STARTOVNÉ V HODNOTĚ 350 Kč. ČÁST BUDE POUŽITA NA NÁKUP SPORTOVNÍCH POMŮCEK PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ SPORTOVCE A ČÁST BUDE VĚNOVÁNA MATEŘSKÉ ŠKOLCE OBCE HAJNICE.

Startovné 350 Kč.

Startovné po termínu přihlášek 450 Kč.

DATUM ZAHÁJENÍ PŘIHLÁŠEK 1.4.2019

DATUM KONEC PŘIHLÁŠEK 30.6.2019

Každý přihlášený účastník závodu má povinnost nahlásit pořadateli odstoupení od závodu. Startovné se nevrací pouze ze zdravotních důvodů.

Každý závodník může obdržet DVD závodu. Podmínkou je nahlášení zájmu při přihlašování k závodu a zaplacení 150 Kč.